тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Конкурс за заснивање радног односа на одређено време за радно место Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге

Дневни финансијски извештај

ЈНМВ бр. 7/2018 – Ултразвучни портабилни колор доплер апарат са три сонде

Обавештења о одсуству лекара

– др Славица Богдановић је на специјализацији почев од 01. 12. 2015. године у трајању од 4 године. Пацијенти који су били регистровани код др Славице Богдановић се могу опредилити за другог изабраног лекара