тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Делатност Дома здравља Баточина

       Дом здравља Баточина обавља здравствену делатност на подручју општине Баточина за око 13.000 становника, настањених у Баточини и 10 околних села. Организован је као Дом здравља у Баточини са две амбуланте у Брзану и Бадњевцу.

    Дом здравља ради по Статуту усвојеном од стране СО Баточина и одобреном од стране Министарства здравља Републике Србије, пружа превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге из следећих области здравствене заштите:

 • здравственог васпитања;
 • здравствене заштите одраслог становништва;
 • хитне медицинске помоћи;
 • кућног лечења и здравствене неге;
 • здравствене заштите жена;
 • здравствене заштите деце и омладине;
 • поливалентне патронаже;
 • стоматолошке здравствене заштите одраслог становништва;
 • стоматолошке здравствене заштите деце и омладине;
 • лабораторијске дијагностике;
 • интерне медицине;
 • рентген дијагностике;
 • пнеумофтизиолошке заштите;
 • физикалне медицине;
 • рехабилитације.

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs