тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Изабрани лекар

       У Дому здравља Баточина пацијенти се могу определити за следеће лекаре као изабране лекаре у одговарајућим одсецима и то:

У Одсеку здравствене заштите одраслог становништва:

– др Ана Аничић, специјалиста опште медицине;

– др Бранислав Младеновић, специјалиста опште медицине;

– др Дејан Миленковић, специјалиста опште медицине;

– др Силвана Петковић, специјалиста опште медицине;

– др Марија Митрашиновић, специјалиста опште медицине;

– др Мирјана Ћупрић, специјалиста опште медицине;

– др Бојана Обрадовић, специјалиста опште медицине;

 

У Одсеку зардватвене заштите деце:

– др Јасмина Петровић, специјалиста педијатрије;

– др Данијела Милосављевић, специјалиста педијатрије.

 

У Одсеку зардватвене заштите жена:

– др Сава Радивојевић, специјалиста гинекологије и акушерства

 

У Одсеку стоматолошке зардватвене заштите:

– др Лела Радић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије;

– др Пепица Јевтић, стоматолог.