тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Конкурс за заснивање радног односа на неодређено време за радно место Спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге

Konkurs za radno mesto Spremacice prostorija u kojima se pruzaju zdravstvene usluge