тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Мисија Дома здравља Баточина

    Једнакост и доступност свима. Здравље болеснима, превенција здравима. Квалитетно, ефикасно и безбедно лечење. Јачање улоге у унапређењу, очувању здравља и лечењу корисникa здравствене заштите кроз пружање услуга базираних на савременим медицинским доктринама у оквиру властитих и друштвено економских могућности заједнице.