тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Инфраструктура

Матична зграда Дома здравља Баточина има укупну површину од 1018 м2. Од тога први спрат има укупну површину од 551 м2, а други спрат 467 м2. Зграда је грађена 1986/1987. године.

У оквиру матичне зграде налази се и Апотека Баточина, која припада Апотекарској установи Крагујевац. Апоетка заузима укупну површину од 102 м2.

Зграда Диспанзера за жене и децу Дома здравља Баточина грађена је 1976. године и усељена 31.12.1976.године. Површина зграде је износила 309,08 м2. Надоградња је извршена 2002. године у укупној површини од 389,92 м2.

Зграда Амбуланте Бадњевац изграђена је и усељена 1964. године. Укупна површина зграде је 87,80 м2.

Зграда Амболанте Брзан изграђена је и усељена 1970. године. Укупна површина зграде је 87,80 м2.

Зграда гараже са вешерницом изграђена је 1965. године.

Зграда котларнице изграђена 1987. године.

Зграда гараже и котларнице са вешерницом сједињене су и реновиране 2004. године у објекат укупне површине 104 м2.

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs