тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Организациона структура

 

Оснивач Дома здравља Баточина:

 • Скупштина општине Баточина

 

Oргани управљања Дома здравља Баточина:

 • Директор, др Ана Аничић, специјалиста опште медицине;
 • Помоћник директора за медицинску делатност, др Сава Радивојевић, специјалиста гинекологије и акушерства;
 • Помоћник директора за немедицинска питања, Зорица Зарковић, дипломирани економиста
 • Управни одбор:
 • Невена Милановић, председник Управног одбора;
 • Немања Мирковић, члан Управног одбора;
 • Јелена Стојановић, члан Управног одбора;
 • др Силвана Петковић, члан Управног одбора;
 • Љиљана Вучковски, члан Управног одбора.
 • Надзорни одбор:
 • Јовица Станисављевић, председник Надзорног одбора;
 • Милан Арежина, члан Надзорног одбора;
 • Виолета Петровић, члан Надзорног одбора.

 

Стручни органи Дома здравља Баточина:

 • Стручни савет;
 • Комисија за унапређење квалитета;
 • Етички одбор;
 • Комисија за заштиту од болничких инфекција.

 

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs