тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Организациона структура

 

Оснивач Дома здравља Баточина:

 • Скупштина општине Баточина

 

Oргани управљања Дома здравља Баточина:

 • Директор, др Ана Аничић, специјалиста опште медицине;
 • Помоћник директора за медицинску делатност, др Јасмина Петровић, специјалиста педијатрије;
 • Помоћник директора за немедицинска питања, Зорица Зарковић, дипломирани економиста
 • Управни одбор:
 • Иван Ђорђевић, председник Управног одбора;
 • Немања Мирковић, члан Управног одбора;
 • Драган Симић, члан Управног одбора;
 • др Славица Богдановић, члан Управног одбора;
 • Сузана Орловић, члан Управног одбора.
 • Надзорни одбор:
 • др Сава Радивојевић, председник Надзорног одбора;
 • Иван Јанковић, члан Надзорног одбора;
 • Виолета Петровић, члан Надзорног одбора.

 

Стручни органи Дома здравља Баточина:

 • Стручни савет;
 • Комисија за унапређење квалитета;
 • Етички одбор;
 • Комисија за заштиту од болничких инфекција.