тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Структура кадрова

У Дому здравља Баточина запослено је укупно 66 радника. Од тога је 52. медицинских радника и 14 немедицинских радника.

Од медицинских радника укупно је 18 са високом стручном спремом према радном месту, 7 са вишом стручном спремом према радном месту и 27 са средњом стручном спремом према радном месту.

Структура медицинских радника са високом стручном спремом према радном месту је:

 • Специјалиста опште медицине – 6;
 • Доктор медицине – 4;
 • Специјалиста педијатрије – 2;
 • Специјалиста гинекологије и акушерства – 1;
 • Специјалиста интерне медицине – 1;
 • Специјалиста клиничке биохемије – 1;
 • Специјалиста радиологије – 1;
 • Специјалиста дечије и превентивне стоматологије – 1;
 • Стоматолог – 1;

Структура медицинских радника са вишом стручном спремом према радном месту је:

 • Медицинска сестра општег смера – 2;
 • Струковни физиотерапеут – 2;
 • Виши лабораторијски техничар – 1;
 • Радиолошки техничар – 1;
 • Струковни санитарно-еколошки инжењер – 1.

Структура медицинских радника са средњом стручном спремом према радном месту је:

 • Медицински техничар општег смера – 16;
 • Педијатријска сестра – 4;
 • Гинеколошко акушерска сестра – 2;
 • Лабораторијски техничар – 3;
 • Стоматолошки асистент – 2.

Структура немедицинских радника је:

 • Висока стручна спрема према радном месту – 2;
 • Средња стручна спрема према радном месту – 8;
 • Нижа стручна спрема према радном месту – 4.

Zaposleni u Domu zdravlja Batocina

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs