тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Службе

У Дому здравља се организују следеће организасционе јединице:

 

  • Служба здравствене заштите одраслог становништва и стоматолошке здравствене заштите

Начелник службе:

др Бранислав Младеновић, специјалиста опште медицине

У оквиру службе су формирана два одсека:

  • Одсек здравствене заштите одраслог становништва;
  • Одсек стоматолошке здравствене заштите.

Шеф одсека:

др Лела Радић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије

 

  • Служба здравствене заштите жена, деце и поливалентне патронаже

Начелник службе:

др Сава Радивојевић, специјалиста гинекологије и акушерства

У оквиру службе су формирана два одсека:

  • Одсек здравствене заштите жена;
  • Одсек здравствене заштите деце

Шеф одсека:

др Данијела Милосављевић, специјалиста педијатрије

 

  • Служба специјалистичко-консултативних делатности и медицинске и лабораторијске дијагностике

Начелник службе:

др Дејан Аранђеловић, специјалиста радиологије

У оквиру службе је формиран одсек:

  • Одсек лабораторијске дијагностике и интерне медицине;

Шеф одсека:

др Оливера Мирић, специјалиста клиничке биохемије

 

  • Служба за економско-финансијске, правне, опште, техничке и помоћне послове

Начелник службе:

Зорица Зарковић, дипломирани економиста

 

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs