тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Визија Дома здравља Баточина

       Наша визија је да постанемо установа примарне здравствене заштите, којој се верује, чије ће име бити гарант квалитета и да све наше активности доприносе бољем здрављу грађана.

       Циљ је да постанемо функционална, квалитетна, ефикасна примарна здравствена заштита заснована на превентивним активностима.

       Ово ће се постићи пружњем здравствених услуга високог квалитета, утемељених на јасном стратешком правцу, праћењем потреба корисника и чврстим системима контроле и безбедности пацијената.