тел/факс/e mail: 034 6841 130; 034 6841 209; 034 6841 557; 194; dzbatocina@mts.rs

Пензионери

–              Angelina Mirković, spremačica, penzionisana 1980.godine,

–              Radoslav Marjanović, bolničar, 1980.godine,

–              Zorica Jordanov, administrativac, 1981.godine,

–              Dana Stojković, spremačica, 1983.godine,

–              Radmila Milojković, niža stručna sprema, 1988.godine,

–              Borivoje Puzović, zubni tehničar, 1989.godine,

–              Predrag Butorac, pneumoftiziolog, 1993.godine,

–              Kosovka Nikolić, medicinski tehničar, 1993.godine,

–              Prim Dr Božidar Gudeljević, spec.opšte medicine, 1993.godine,

–              Momćilo Radić, viši ekonomski tehničar, 1994.godine,

–              Desanka Milenković, medicinski tehničar, 1995.godine,

–              Dr llija Jelenković, stomatolog, 1995.godine,

–              Milinka Stevanović, spremačica, 1996.godine,

–              Bogdan Mirković, vozać, 1996.godine,

–              Mirjana Cvetković, medicinski tehničar, 1996.godine,

–              Stojka Milutinović, spremaćica, Brzan, 1992.godine.

 

U toku 1998.aodine penzionisani su:

–              Stevan Stevanović, laborator. tehničar, 01.04.1998.godine,

–              Prim Dr Radoslav Joksimović, ginekolog, 01.08.1998.godine.

Контакт

Дом здравља Баточина
ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1
34227 Баточина
телефон:
034/6841-130
034/6841-557
034/6841-209
Хитна помоћ: 194
факс: 034/6841-130
e mail: dzbatocina@mts.rs