Конкурс за заснивање радног односа на одређено за радно место Лабораторијског техничара

Конкурс за заснивање радног односа за радно место Лабораторијског техничара

Конкурс за заснивање радног односа за радно место Доктора медицине изабраног лекара

Конкурс за заснивање радног односа за радно место Доктора медицине изабраног лекара

Конкурс за заснивање радног односа за радно место Домара

Конкурс за заснивање радног односа за радно место Возача у хитној медицинској помоћи