1. Služba opšte medicine

 

–              Šest lekara u tri ordinacije i šest sestara na kartoteci u službi opšte medicine u Batočini radi u dve smene sa previjalištem u kome radi osam sestara u tri smene sa po dve sestre.

–              Zdravstvena stanica Brzan – jedan lekar i jedna medicinska sestra,

–              Zdravstvena stanica Badnjevac – jedan lekar i jedna medicinska sestra,

–              Hitna služba –  jedan lekar po rasporedu, medicinske sestre u smeni i jedan vozać u smeni,

 

  1. Služba za zdravstvenu zaštitu žena

 

Do dolaska stalnog ginekologa radili su povremeno specijalisti iz Kragujevca – dr Milija Đurić i dr Branislav Cvetanović.

U okviru ove službe rade: ginekološka ambulanta, savetovalište za trudnice, savetovalište za planiranje porodice, savetovalište za sterilitet i savetovalište za rano otkrivanje raka na ženskim genitalnim organima i dojkama.

Prim Dr Radoslav Joksimović, ginekolog i akušer, položio specijalizaciju 1972.g. radio do 1997.godine.

Dr Sava Radivojević, ginekolog i akušer, položio specijalizaciju 1998.godine.

U dispanzeru radi jedan lekar i dve medicinske sestre.

 

  1. Služba za zdrav.zaštitu predškolske i školske dece

 

Do dolaska stalnog pedijatra radili su povremeno specijalisti iz Kragujevca – dr Miodrag Ćirić i dr

Nina Ugrinović.

Dr Radomirka Čalija, pedijatar, položila specijalizaciju 1989.godine.

Dr Jsmina Petrović, pedijatar, položila specijalizaciju 2001.godine.

U dispanzeru rade dva lekara i pet medicinskih sestara.

 

  1. Pneumo-ftiziološka služba

 

Do dolaska stalnog pneumoftiziologa radili su povremeno specijalisti iz Kragujevca – dr Branislav

Petrović i dr Ljubomir Pejatović.

Dr Simeon Jordanov, pneurnoftiziolog, položio specijalizaciju 1969.godine.

Dr Predrag Butorac, pneumoftiziolog, položio specijalizaciju 1971.godine.

Dr Radoje Obradović, pneumoftiziolog, položio specijalizaciju 1990.godine.

U dispanzeru radi jedan lekar, jedna medicinska sestra i jedan viši rentgen tehničar.

 

  1. Internistička služba

 

Internistička služba počinje sa radorti 1991 .godine.U okviru ove službe je i savetovalište za

dijabetičare.

dr Ljubomir Jordanov, specijalista interne medicine, položio specijalizaciju 1991. godine.

U dispanzeru radi jedan lekar i jedna medicinska sestra.

 

  1. Patronažna služba

 

Patronaža sporadično radi od 1965.godine a stalan kontinuitetje od 1973.godine.

Sada rade tri medicinske sestre koje pokrivaju sva naseljena mesta.

 

  1. Biohemijsko laboratoriiska služba

 

Biohemijsko laboratorijska služba počelaje da radi sa dolaskom laboratorijskog tehničara Stevana Stevanovića 1963.g.

Od 1984.godine počeo je da radi i specijalista biohemičar mr ph Velizar Calić farmaceut biohemičar, položio specijalizaciju iz biohemije 1980.godine.Radio je do 1992.g.

Sada u službi radi pet laboranata od kojih je jedan viši laboratorijski tehničar.

8. Rentgen dijagnostika

U poćetku je korišćena samo Ro skopija. Od 1965.godine se počinje sa Ro grafijom i rade priučene medicinske sestre.

Od 1980.godine Ro grafije radi strućno lice, Slavka Vrndić, viši rentgen tehničar, od 1980.godine.

Ro grafije zuba u početku rade zubni asistenti, koji rade sa stomatologom.

Od 1980.godine Ro grafije zuba radi viši rentgen tehničar.

Sada Ro dijagnostika radi u okviru pneumo-ftiziološke službe.

 

  1. Higijensko epidemiološka služba

 

Higijensko epidemiološka služba počinje sa radom od 1995.godine.

Slavica Andrić, viši sanitarni tehničar, 1995.godine.

Služba od 2005. godine ne postoji kao služba u domu zdravlja odlukom Ministarstva zdravlja.

 

  1. Stomatološka služba

 

Do 1964.godine u stomatološkoj službi radili su uglavnom dentisti i zubari.

Od 1964.godine radi stomatolog dr llija Jelenković, stomatolog, radi od 1964.godine

Dr Dušanka Gudeljević, stomatolog, od 1977.godine,

Dr Dragiša Ginić, specijalista opšte stomatologije, od 1983.godine,

Dr Lela Radić, stomatolog, od 1985.godine,

Dr Aleksandar Vučkovski, stomatolog, od 1995.godine.