Дом здравља Баточина обавља здравствену делатност на подручју општине Баточина за око 13.000 становника, настањених у Баточини и 10 околних села. Организован је као Дом здравља у Баточини са две амбуланте у Брзану и Бадњевцу.

    Дом здравља ради по Статуту усвојеном од стране СО Баточина и одобреном од стране Министарства здравља Републике Србије, пружа превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге из следећих области здравствене заштите:

 • здравственог васпитања;
 • здравствене заштите одраслог становништва;
 • хитне медицинске помоћи;
 • кућног лечења и здравствене неге;
 • здравствене заштите жена;
 • здравствене заштите деце и омладине;
 • поливалентне патронаже;
 • стоматолошке здравствене заштите одраслог становништва;
 • стоматолошке здравствене заштите деце и омладине;
 • лабораторијске дијагностике;
 • интерне медицине;
 • рентген дијагностике;
 • пнеумофтизиолошке заштите;
 • физикалне медицине;
 • рехабилитације.