У Дому здравља Баточина пацијенти се могу определити за следеће лекаре као изабране лекаре у одговарајућим одсецима и то:

У Одсеку здравствене заштите одраслог становништва:

– др Ана Аничић, специјалиста опште медицине;

– др Бранислав Младеновић, специјалиста опште медицине;

– др Дејан Миленковић, специјалиста опште медицине;

– др Силвана Петковић, специјалиста опште медицине;

– др Зорица Стевановић, специјалиста опште медицине;

– др Славица Богдановић, специјалиста опште медицине;

– др Данијела Јовановић, доктор медицине;

– др Александар Милисављевић, доктор медицине;

– др Кристина Сретеновић, доктор медицине;

– др Тамара Кузмић, доктор медицине;

– др Ивана Јокнић, доктор медицине;

– др Даница Тодоровић, доктор медицине.

У Одсеку зардватвене заштите деце:

– др Јасмина Петровић, специјалиста педијатрије;

– др Данијела Милосављевић, специјалиста педијатрије;

У Одсеку зардватвене заштите жена:

– др Сава Радивојевић, специјалиста гинекологије и акушерства

У Одсеку стоматолошке зардватвене заштите:

– др Лела Радић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије;

– др Пепица Јевтић, стоматолог.