У Дому здравља се организују следеће организасционе јединице:

  • Служба здравствене заштите одраслог становништва и стоматолошке здравствене заштите

Начелник службе:

др Марија Митрашиновић, специјалиста опште медицине

У оквиру службе су формирана два одсека:

  • Одсек здравствене заштите одраслог становништва;
  • Одсек стоматолошке здравствене заштите.

Шеф одсека:

др Лела Радић, специјалиста дечије и превентивне стоматологије

  • Служба здравствене заштите жена, деце и поливалентне патронаже

Начелник службе:

др Данијела Милосављевић, специјалиста педијатрије

У оквиру службе су формирана два одсека:

  • Одсек здравствене заштите жена;
  • Одсек здравствене заштите деце

Шеф одсека:

др Јасмина Петровић, специјалиста педијатрије

  • Служба специјалистичко-консултативних делатности и медицинске и лабораторијске дијагностике

Начелник службе:

др Дејан Аранђеловић, специјалиста радиологије

У оквиру службе је формиран одсек:

  • Одсек лабораторијске дијагностике;

Шеф одсека:

др Оливера Мирић, специјалиста клиничке биохемије

  • Служба за економско-финансијске, правне, опште, техничке и помоћне послове

Начелник службе:

Зорица Зарковић, дипломирани економиста