– др Бојана Обрадовић је на специјализацији почев од 10. 6. 2019. године у трајању од 4 године. Пацијенти који су били регистровани код др Бојане Обрадовић се могу опредилити за другог изабраног лекара

– др Славица Богдановић је на специјализацији почев од 01. 12. 2015. године у трајању од 4 године. Пацијенти који су били регистровани код др Славице Богдановић се могу опредилити за другог изабраног лекара