Отворени поступак јавне набавке бр. 1/2022 за набавку добара – Нафтни деривати за возила

Oтворени поступак јавне набавке бр. 4/2021 за набавку добара – Лекови и санитетски и медицински потрошни материјал

Oтворени поступак јавне набавке бр. 1/2021 за набавку добара – Апарат за биохемијске анлизе

Oтворени поступак јавне набавке бр. 2/2021 за набавку добара – Нафтни деривати за возила

Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020 за набавку добара – Лекови и санитетски и медицински потрошни материјал

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020 за набавку добара – Гориво