Јавна набавка мале вредности бр. 2/2020 за набавку добара – Лекови и санитетски и медицински потрошни материјал

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020 за набавку добара – Гориво

Поступак ЈНМВ бр. 8/2019 за набавку добара – 4D сонда за портабилни ултразвучни колор доплер апарат

Поступак ЈНМВ бр. 3/2019 за набавку добара – Теренско возило

Поступак ЈНМВ бр. 9/2019 за набавку услуга – Услуге одржавања информационих система „Heliant Health“ и „Heliant Moneo“

Поступак ЈНМВ бр. 2/2019 за набавку добара – Лекова и санитетског и медицинског потрошног материјала