По казивању старијих људи из Баточине. посебно Слободана Милановића, бившег свештеника из Баточине, први лекар почео је да ради у Баточини приватно 1924. године и то др Павле Туцаковић. Приватна лекарска пракса је радила све до 1946. године.

1946. године формирана је државна здравствена установа и то Здравствена амбуланта, која касније прераста у Здравствену станицу Баточина.

1969. године Здравствене станице у Баточини и Лапову се уједињују у Дом здравља Лапово, који ради као самостална здравствена радна организација и пружа здравствену заштиту становницима општине Баточина и Лапово.

1970. године Законом о здравственој заштити Србије, а на основу Одлуке Министарства за здравље Србије, Дом здравља Лапово који пружа здравствене услуге становницима општине Баточина удружује се са у Здравствени центар „Др Михајло Илић“ Крагујевац као организациона јединица.

01. 07. 1993. године Дом здравља Баточина постаје самостална организациона јединица Здравственог центра „Др Михајло Илић“ Крагујевац и пружа здравствену заштиту становницима општине Баточина.

1997. године Уредбом о Плану мреже здравствених установа Србије, односно Распоредом и бројем здравствених установа, који је саставни део Уредбе, утврђено је да Дом здравља Баточина буде самостална здравствена организација за пружање здравствених услуга становништву опстине Баточина.

01. 02. 1998. године Одлуком Управног одбора Здравственог центра „Др Михајло Илић“ Крагујевац, Дом здравља Баточина постаје самостална здравствена организација, са својством правног лица.