У Дому здравља Баточина запослен је укупно 81 радник.

Од тога је 61 медицински радник и 20 немедицинских радника.

78 радника је запослено на основу Уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање, а 3 радника на терет средстава локалне самоуправе.

Од медицинских радника укупно је 23 са високом стручном спремом према радном месту, 8 са вишом стручном спремом према радном месту и 30 са средњом стручном спремом према радном месту.

Структура медицинских радника са високом стручном спремом према радном месту је:

 • Специјалиста опште медицине – 7;
 • Доктор медицине – 8;
 • Специјалиста педијатрије – 2;
 • Специјалиста гинекологије и акушерства – 1;
 • Специјалиста клиничке биохемије – 1;
 • Специјалиста радиологије – 1;
 • Специјалиста дечије и превентивне стоматологије – 1;
 • Стоматолог – 2;

Структура медицинских радника са вишом стручном спремом према радном месту је:

 • Медицинска сестра општег смера – 3;
 • Струковни физиотерапеут – 2;
 • Виши лабораторијски техничар – 1;
 • Радиолошки техничар – 1;
 • Струковни санитарно-еколошки инжењер – 1.

Структура медицинских радника са средњом стручном спремом према радном месту је:

 • Медицински техничар општег смера – 17;
 • Педијатријска сестра – 4;
 • Гинеколошко акушерска сестра – 3;
 • Лабораторијски техничар – 4;
 • Стоматолошки асистент – 2.

Структура немедицинских радника је:

 • Висока стручна спрема према радном месту – 2;
 • Средња стручна спрема према радном месту – 14;
 • Нижа стручна спрема према радном месту – 4.