Једнакост и доступност свима. Здравље болеснима, превенција здравима. Квалитетно, ефикасно и безбедно лечење. Јачање улоге у унапређењу, очувању здравља и лечењу корисникa здравствене заштите кроз пружање услуга базираних на савременим медицинским доктринама у оквиру властитих и друштвено економских могућности заједнице.