Дневни финансијски извештај
Завршни рачун
Финансијски план
Јавне набавке
Планови здравствених услуга и извршење планова здравствених услуга
Планови и извештаји о остваривању родне равноправности