Наша визија је да постанемо установа примарне здравствене заштите, којој се верује, чије ће име бити гарант квалитета и да све наше активности доприносе бољем здрављу грађана.

       Циљ је да постанемо функционална, квалитетна, ефикасна примарна здравствена заштита заснована на превентивним активностима.

       Ово ће се постићи пружњем здравствених услуга високог квалитета, утемељених на јасном стратешком правцу, праћењем потреба корисника и чврстим системима контроле и безбедности пацијената.